Lázeňská léčba je v Tereziných lázních zaměřena především na veškeré potíže pohybového a nervového ústrojí, včetně těžkých poškození. Pokud trpíte uvedenými onemocněními, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

Indikace

Nemoci nervové

 • Stavy po mozkových příhodách (CMP, Iktus)
 • Stavy po operacích a úrazech páteře a mozku
 • Chabé a spastické obrny mimo poúrazové včetně poinfekčních polyradikuloneuritid, postpoliomyelitický syndrom
 • Stavy po poraněních a operacích centrálního a periferního nervstva s poruchami hybnosti, se známkami obnovující se funkce
 • Polyneuropatie s paretickými projevy
 • Kořenové syndromy vertebrogenního původu
 • Hemiparézy a paraparézy cévního původu bez výraznějších psychických změn se známkami obnovující se funkce
 • Roztroušená skleróza a jiná demyelinisační onemocnění mimo ataku
 • Nervosvalová onemocnění
 • Syringomyelie s paretickými projevy
 • Dětská mozková obrna (od 8 let)
 • Parkinsonova choroba

Nemoci pohybového ústrojí

 • Bolestivé syndromy šlach, úponů, burz, podkožní tkáně, tuku kosterních svalů, včetně postižení způsobených prací s vibrujícími nástroji, a nadměrným jednostranným přetížením, mimokloubní revmatismus celkový a lokalizovaný
 • Koxartróza v soustavném léčení
 • Gonartróza v soustavném léčení
 • Artrózy v ostatních lokalizacích (včetně Hyberdenovy polyartrózy s postižením ručních a nožních kloubů
 • Vertebrogenní syndrom algický funkčního nebo degenerativního původu, soustavně léčený
 • Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích, včetně stavu po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního
 • Stavy po ortopedických operacích s použitím náhrady kloubní
 • Předoperační příprava před náhradou kloubní

Kontraindikace

 • Závažné infekční nemoci
 • nemoci v akutním stádiu
 • klinické známky oběhového selhání
 • maligní arytmie
 • stavy po hluboké trombóze a tromboflebitidě
 • labilní a dekompensovaný diabetes mellitus
 • opakující se profuzní krvácení
 • kachexie
 • zhoubné nádory
 • nezaléčená epilepsie
 • psychózy a duševní poruchy
 • závislost na návykových látkách
 • těhotenství
 • nehojící se kožní defekty
 • stavy vyžadující plicní ventilaci, dialýzu
 • NG sonda, PEG, gastrostomie
 • ležící pouze v posteli
 • léčba opiáty
 • tracheostomie