Obecné informace

  • Pokoje jsou k dispozici ve dni příjezdu od 12:00 a v den odjezdu do 10:00
  • Žádáme klienty, aby si přivezli dostatečné množství užívaných léků, tak aby zásoba léků pokryla celou dobu jejich pobytu.
  • V prostorách Tereziných lázní je striktně zakázáno kouřit mimo k tomuto účelu vyhrazené kuřárny.
  • Všechny pobyty a objednané služby se řídí dle všeobecných podmínek a domovního řádu.

Platba a platební karty

Úhrada pobytu se provádí formou 100% zálohy za objednané a potvrzené služby. Splatnost zálohy je nejpozději do 15 dnů před nástupním dnem pobytu. V případě, že je objednání provedeno v termínu kratším než 15 dnů před nástupním dnem, je splatnost stanovena k datu potvrzení objednávky.
Úhrada procedur je provedena vždy v plné výši dané objednávky v den převzetí rozpisu objednaných procedur a to nejpozději před poskytnutím první z nich.
V případě ostatních služeb, pokud není uvedeno jinak, probíhá platba za objednané služby nejpozději před jejich čerpáním.
Úhradu lze provést v hotovosti, nebo následujícími platebními kartami: VISA, VISA electron, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS CLUB, DISCOVER, JCB.

Stornopoplatky

Jsou účtovány v závislosti na konkrétní celkové objednávce a její celkové ceně. Při zrušení před čerpáním první služby ve lhůtě:

  • 15-07 dní je vyžadováno 40% ze stanovené ceny
  • 06-02 dny je vyžadováno 70% ze stanovené ceny
  • 01 den nebo v den čerpání popř. při nenahlášení je vyžadováno 100% ze stanovené ceny

Stornovací nejsou vyžadovány při: náhlé nemoci/úrazu doložené zdravotní dokumentací, úmrtí člena rodiny (rodiče, partner, dítě) nebo živelné katastrofě.

Identifikační a fakturační údaje: VÍCE ZDE

Spotřebitelské spory

V případě, že dojde mezi Lázněmi a Klientem ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené smlouvy/objednávky, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 / Email: adr@coi.cz / Web: https://adr.coi.cz/cs