Dlouhodobě se orientujeme na onemocnění pohybového a nervového aparátu a to i u těžších případů. Právě v těchto oblastech dokážeme poskytovat ty nejkvalitnější služby zaměřené na prevenci, rehabilitaci a léčbu. To vše za účasti profesionálního personálu.

Naše zařízení je plně uzpůsobeno pro vozíčkáře – je kompletně bezbariérové, vodoléčba a bazén jsou vybaveny zvedacími zařízeními a veškeré služby jsou přístupné „pod jednou střechou“.
Všechny programy jsou pro klienty připravovány individuálně na základě vstupních lékařských prohlídek a kineziologického rozboru tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího léčebného efektu.

Oprávněnost k léčbě a lékařská zpráva

Nezbytnou podmínkou je splnění indikací a vyloučení kontraindikací, které jsou k dispozici zde.
Pro zpřesnění možností léčby je nezbytné dodat lékařskou zprávu nejpozději při rezervaci Vašeho pobytu. Lékařská zpráva popřípadě další zdravotní dokumentace by neměla být starší jak 3 měsíce. Každý takový požadavek pečlivě posoudí náš lékař a vydá doporučení o možnostech léčby v našem zařízení.

Léčba a hlavní léčebné metody

Léčba je stanovena na základě vstupní lékařské prohlídky. Na základě této prohlídky stanoví lékař léčebný plán. V průběhu terapie je kombinováno několik oblastí procedur z oboru fyzioterapie, mechanoterapie, ergoterapie, masáží, vodoléčby atd.

Hlavní léčebnou metodou je individuální léčebná tělesná výchova, která je prováděna odborně vyškolenými fyzioterapeuty. Analytické cvičení probíhá dle svalového testu. Ze širokého spektra metod používáme zejména následující – Vojtovu metodu, cvičení dle Mojžíšové, Kabatovu metoda, Bobathův koncept (pro stavy cévní mozkové příhody), cvičení hluboké stabilizace (pro bolestivé stavy páteře atd.), Bruggerovu školu zad; korekce nohy (získané a vrozené vady nohou).

Skladba terapie

Rehabilitace a mechanoterapie

Hlavní léčebnou metodou je individuální léčebná rehabilitace, která je prováděna odborně kvalifikovanými rehabilitačními pracovníky - fyzioterapeuty. Jedná se o cvičení pod vedením fyzioterapeuta, který klienta naučí cviky zaměřené na postiženou oblast. Intenzita cvičení a jeho skladba je individuálně přizpůsobena klientovi. Opakované procvičování jednotlivých cviků vede k jejich zapamatování a při následném domácím cvičení vede k prodloužení trvání jejich příznivých účinků z lázeňského pobytu.
Vedle fyzioterapie je důležitou léčebnou metodou i ergoterapie a to individuální nebo skupinová. Jedná se o léčebnou metodu podporující tělesné i psychické funkce, napomáhá návratu funkčních schopností, nácvik sebeobsluhy, denních činností a jemné motoriky.
Mechanoterapie spočívá v aplikaci mechanických sil na organismus prostřednictvím přístrojů. Klienti absolvují cvičení na přístrojích, které cvičí za pacienta, jako například chodník v závěsu, motomed, motodlaha na ruce nebo na nohy. Dále cvičení probíhá na strojích, kde cvičí pacient sám a posiluje tak svalovou tkáň, jako jsou například rotoped, stepper, cross trenažer, posilovací lavice, Orbitrec, Posturomed. Součástí mechanoterapie je i trakce neboli polohování. Je to pasivní procedura, u které dochází působením tahu na poddajné tkáně pohybového systému k jejich uvolnění.

Unikátem jsou pak přístroje robotické rehabilitace, které umožní sofistikovanou a cílenou terapii. V současné době disponujeme zařízením:

  • G-EO SystemTM – je pokročilý robotický systém pro pohybovou rehabilitaci dolních končetin

Více o robotické rehabilitaci

Další procedury

Rehabilitační péče je doplněna o balneoprovoz, fyzikální terapii a termoterapii.
Balneoprovoz je zaměřen především na perličkové, vířivé a uhličité vanové koupele. Perličková vanová koupel má uklidňující a osvěžující účinky. Uvolňuje svaly a psychické napětí, podporuje srdeční činnost a celkově prokrvuje organismus. Pomáhá při bolestech zad, páteře a kloubů.  Při vířivé vanové koupeli je masírováno tělo tenkými proudy vody z trysek po obvodu vany. Tato procedura pomáhá při pohybových a neurologických onemocněních. Zlepšuje prokrvení končetin a látkovou výměnu ve tkáních. Uhličitá vanová koupel způsobuje, že se oxid uhličitý vstřebává kůží a příznivě působí na činnost srdce a ledvin. Série uhličitých koupelí má také antistresový účinek, má silný relaxační účinek, prokrvuje pokožku, svalstvo, orgány, žlázy a mozek dobře okysličenou krví, což posiluje organismus, imunitní systém a sebehojivé schopnosti těla.
Z fyzikální terapie je nejčastěji využívána fototerapie, ultrazvuk, interferenční, diadynamické a Träbertovy proudy, pulsní magnetoterapie či přístrojová lymfodrenáž.
Významnou součástí je termoléčba při které se využívá parafín a rašelina. Rašelina díky svému složení a tepelné vodivosti výrazně napomáhá k uvolnění spasmů a při léčbě chorob pohybového aparátu.

Výše uvedené procedury jsou doplněny bezpočtem dalších procedur, které mají pozitivní vliv na stav klienta. Konkrétní předpis a poměr procedur pak závisí na zdravotním stavu klienta a je stanoven lékařem během vstupní lékařské prohlídky.

Přehled procedur naleznete zde.