Máme za cíl dobře a odpovědně poskytovat naše služby a vedle toho se chceme také dobře a odpovědně chovat vůči svému okolí. Proto se rádi a pravidelně zapojujeme do nejrůznějších charitativních projektů. V některých případech se jedná o jednorázový příspěvek, jiné projekty podporujeme dlouhodobě.

Naše aktivity:

 • V říjnu 2019 jsme se aktivně zúčastnili soutěže "Winterman Xtreme Triathlon", jehož prostřednictvím jsme darovali dětskému kardiocentru FN Motol částku 30 000,- Kč.
 • V říjnu 2019 jsme podpořili Fond ohrožených dětí příspěvkem v hodnotě 10 000,- Kč.
 • V prosinci 2018 jsme prostřednictvím projektu "jeziskovavnoucata.cz" podpořili pana Josefa (87let), který u nás absolvoval v lednu 2019 rehabilitační pobyt.
 • V říjnu 2018 jsme podpořili Fond ohrožených dětí příspěvkem v hodnotě 10 000,- Kč.
 • V srpnu 2017 jsme podpořili Fond ohrožených dětí příspěvkem v hodnotě 10 000,- Kč.
 • V srpnu 2016 jsme podpořili Fond ohrožených dětí příspěvkem v hodnotě 10 000,- Kč.
 • Od roku 2016 do roku 2020 jsme byli součástí projektu Adopce na dálku, který realizuje Arcidiecézní charita Praha (http://praha.charita.cz/zahranici/adopce-na-dalku/). Jejím prostřednictvím jsme adoptovali 3 holčičky z Ugandy.
  Podpora zahrnuje financování nákladů na vzdělávání, jako je školné, školní pomůcky, školní uniforma apod., ale také náklady na mimoškolní aktivity a zdravotní péči. Nedílnou součástí programu je i podpora komunit, v kterých tyto děti žijí.
 • Každý rok přispíváme na závod vozíčkářů v rámci lázeňské sezóny v Teplicích.
 • Nad rámec našich zákonných povinností, poskytujeme zaměstnání lidem z teplické chráněné dílny.
 • V roce 2015 jsme koupí obrazu podpořili Fond ohrožených dětí.
 • Naši zaměstnanci také pomáhají. Zapojili se například do projektu sbírání víček, který měl konkrétně pomoci postižené holčičce z našeho okolí nebo se účastnili sbírky starého oblečení a hraček, které následně putovaly do zemí třetího světa.